Kredyt obrotowy "Na hektary"

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.  

Warunki udzielenia:

 1. posiadanie rachunku bieżącego w Banku
 2. złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
 3. posiadanie zdolności kredytowej
 4. zawarcie umowy o kredyt obrotowy
 5. ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Parametry:

 • kwota maksymalna: uzależniona m. in. od:
 1. efektywności działalności gospodarczej
 2. wysokości i częstotliwości obrotów
 3. poziomu zdolności kredytowej
 4. rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych
 5. rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu, jednak nie więcej niż 2.000 zł./ha
 • maksymalny okres kredytowania: 36 miesięcy z zastrzeżeniem, że za każdy okres roczny kredytowania jest pobierana prowizja przygotowawcza
 • formy zabezpieczenia: wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń
 • oprocentowanie: wg stawki ustalanej decyzją Zarządu Banku
 • forma i sposób wypłaty: jednorazowo lub w transzach, gotówkowo lub bezgotówkowo
 • ponowne wykorzystanie: kredyt udzielany w rachunku kredytowym - nieodnawialny -nie podlega ponownemu odnowieniu.

Zapraszamy do naszych placówek bankowych.