Karty

Bank posiada w ofercie następujące karty:

Karta MAESTRO - oferta dla osób prywatnych i rolników
Karta VISA ELECTRON - oferta dla osób prywatnych i rolników
Karta VISA BUSINESS ELECTRON - oferta dla firm
Karta VISA ELECTRON MŁODZIEŻOWA - oferta dla młodzieży
Informacje ogólne (bezpieczeństwo)

Karta MAESTRO - oferta dla osób prywatnych i rolników


Użytkownicy kart:
O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Maestro może wystąpić posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), oraz rachunku bieżącego (rolnik).Posiadacz rachunku może również wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla osoby wskazanej, która nie jest posiadaczem rachunku.

Posługiwanie się kartą:
Karta płatnicza Maestro jest powszechnie używaną kartą płatniczą na świecie. Karta Maestro wydawana jest na 2 lata , z możliwością wznowienia na kolejny okres. Za pomocą karty można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. Transakcje bezgotówkowe zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych. Klienci, którzy posiadają kredyt odnawialny w koncie mogą z niego korzystać również w ramach międzynarodowej karty płatniczej Maestro.

Karta VISA ELECTRON - oferta dla osób prywatnych i rolników


Użytkownicy kart:
O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Visa Electron może wystąpić każdy posiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego (ROR) lub rachunku bieżącego (rolnik). Posiadacz rachunku może również wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla osoby, która nie jest posiadaczem rachunku.

Posługiwanie się kartą:
Visa Electron jest powszechnie używaną kartą płatniczą na świecie. Służy do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Można nią dokonywać płatności w sklepach, biurach podróży, hotelach itp. Karta Visa Electron umożliwia też stały dostęp do gotówki. Pieniądze można wypłacać z sieci bankomatów należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej lub z bankomatów innych banków oznaczonych logo: Visa Electron lub Plus. Transakcje bezgotówkowe dokonane kartą oraz wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych. Karta Visa Electron wydawana jest na 2 lata, z możliwością wznowienia na kolejny okres.

Klienci posiadający kredyt odnawialny w rachunku mogą z niego korzystać również w ramach międzynarodowej karty płatniczej Visa Electron.


Karta VISA BUSINESS ELECTRON - oferta dla firm


Użytkownicy kart:
O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Visa Business Electron może wystąpić posiadacz rachunku bieżącego lub pomocniczego.

Posługiwanie się kartą:
arta Visa Business Electron jest powszechnie używaną międzynarodową kartą płatniczą przeznaczoną dla firm. Karta służy do realizacji służbowych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Można nią dokonywać płatności w sklepach, hotelach, itp. Karta Visa Electron Business umożliwia też stały dostęp do gotówki. Pieniądze można wypłacać z sieci bankomatów należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej lub bankomatów oznaczonych logo: Visa Electron lub Plus. Transakcje bezgotówkowe oraz wypłaty z bankomatów SGB zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Karta Visa Business Electron wydawana jest na okres 2 lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres. Posiadacze karty mogą przy pomocy karty dokonywać transakcji do wysokości środków na rachunku z dnia poprzedniego. Do jednego rachunku może być wydanych kilka kart Visa Business Electron.

Karta VISA ELECTRON MŁODZIEŻOWA - oferta dla młodzieży


Użytkownicy kart:
O wydanie karty Visa Electron - młodzieżowej mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 13 lat i nie przekroczyły 26 roku życia. Warunkiem ubiegania się o kartę jest posiadanie konta osobistego w Banku. W przypadku osób, które nie ukończyły 8 roku życia - niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekuna ustawowego.

Posługiwanie się kartą:
Karta Visa Electron - młodzieżowa umożliwia 24-godzinny dostęp do środków zdeponowanych na rachunku. Za pomocą karty można wypłacać pieniądze z sieci bankomatów oznaczonych logo Visa Electron i Plus, a także płacić nią rachunki w kraju i za granicą. Transakcje bezgotówkowe oraz wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Karta Visa Electron - młodzieżowa wydawana jest na okres 2 lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres.

Informacje ogólne (bezpieczeństwo)

Podpis na karcie
Zawsze podpisz się na karcie najlepiej całym imieniem i nazwiskiem, lub co najmniej pierwszą literą imienia i nazwiskiem.

Posługując się kartą płatniczą należy pamiętać:
  • nie noś PIN-u razem z kartą
  • nie udostępniaj nikomu PIN-u z kartą
  • miej zawsze nr telefonu pod który możesz zgłosić zastrzeżenie karty
  • bezwzględnie nie zapisuj PIN-u na karcie
  • chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi, polem magnetycznym oraz silnymi promieniami słonecznymi
Utrata karty
W przypadku utraty karty (zagubienie, kradzież) należy natychmiast powiadomić PolCard celem zastrzeżenia karty. Zastrzeżenia kart można dokonywać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu dzwoniąc pod niżej podane nr telefonów:
  • z kraju - tel. 0 prefix 22 515 31 50 lub 0 prefix 22 515 30 00
  • z zagranicy - tel. 00 48 22 515 31 50 lub 00 48 22 515 30 00
Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia strat wynikłych z nieuczciwego wykorzystania karty. Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale, który wydał kartę. Klienci którzy chcą zminimalizować straty wynikłe z utraty karty mogą ubezpieczyć się z tytułu nieuprawnionego użycia karty płatniczej.

Ubezpieczenie
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody powstałe na skutek nieuprawnionej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej polegającej na:
  • wypłacie środków pieniężnych w placówkach bankowych
  • dokonaniu płatności za towary i usługi
Zakresem ubezpieczenia objęte są wypadki zaistniałe na terytorium RP oraz za granicą. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje nieuprawnione transakcje dokonane w ciągu 24 godzin przed zastrzeżeniem karty płatniczej przez Ubezpieczonego. Składka za miesięczny okres ubezpieczenia wynosi 0.42 zł i obejmuje odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą utraconą powyżej PLN kwoty 150 euro.