Karty

Bank posiada w ofercie następujące karty:

Karta VISA CLASSIC - oferta dla osób prywatnych
Karta VISA CLASSIC MŁODZIEZOWA - oferta dla młodzieży
Karta VISA BUSINESS - oferta dla firm i rolników
Karta VISA CLASSIC KREDYTOWA - oferta dla osób prywatnych i firm
Karta MASTERCARD DEBIT "KONTO TAK!" - oferta dla osób prywatnych
Karta MASTERCARD DEBIT MŁODZIEŻOWA - oferta dla młodzieży
Karta MASTERCARD DEBIT MŁODZIEŻOWA PRZEDPŁACONA - oferta dla młodzieży
Karta MASTERCARD DEBIT BUSINESS - oferta dla firm i rolników
Karta MASTERCARD BUSINESS KREDYTOWA - oferta dla osób prywatnych i firm
Karta MASTERCARD WALUTOWA - oferta dla osób prywatnych i firm
Karta MASTERCARD PRZEDPŁACONA - oferta dla osób prywatnych i firm
Informacje ogólne (bezpieczeństwo)

Karta VISA CLASSIC - oferta dla osób prywatnychKarta VISA CLASSIC MŁODZIEZOWA - oferta dla młodzieżyKarta VISA BUSINESS - oferta dla firm i rolników
Karta VISA CLASSIC KREDYTOWA - oferta dla osób prywatnych i firm
Karta MASTERCARD DEBIT "KONTO TAK!" - oferta dla osób prywatnychKarta MASTERCARD DEBIT MŁODZIEŻOWA - oferta dla młodzieżyKarta MASTERCARD DEBIT MŁODZIEŻOWA PRZEDPŁACONA - oferta dla młodzieżyKarta MASTERCARD DEBIT BUSINESS - oferta dla firm i rolników
Karta MASTERCARD BUSINESS KREDYTOWA - oferta dla osób prywatnych i firm
Karta MASTERCARD WALUTOWA - oferta dla osób prywatnych i firm
Karta MASTERCARD PRZEDPŁACONA - oferta dla osób prywatnych i firm
Informacje ogólne (bezpieczeństwo)

Podpis na karcie
Zawsze podpisz się na karcie najlepiej całym imieniem i nazwiskiem, lub co najmniej pierwszą literą imienia i nazwiskiem.

Posługując się kartą płatniczą należy pamiętać:

  • nie noś PIN-u razem z kartą
  • nie udostępniaj nikomu PIN-u z kartą
  • miej zawsze nr telefonu pod który możesz zgłosić zastrzeżenie karty
  • bezwzględnie nie zapisuj PIN-u na karcie
  • chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi, polem magnetycznym oraz silnymi promieniami słonecznymi

Utrata karty
W przypadku utraty karty (zagubienie, kradzież) należy natychmiast powiadomić PolCard celem zastrzeżenia karty. Zastrzeżenia kart można dokonywać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu dzwoniąc pod niżej podane nr telefonów:

  • z kraju - tel. 800 888 888
  • z zagranicy - tel. 61 647 28 46

Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia strat wynikłych z nieuczciwego wykorzystania karty. Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale, który wydał kartę. Klienci którzy chcą zminimalizować straty wynikłe z utraty karty mogą ubezpieczyć się z tytułu nieuprawnionego użycia karty płatniczej.

Ubezpieczenie
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody powstałe na skutek nieuprawnionej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej polegającej na:

  • wypłacie środków pieniężnych w placówkach bankowych
  • dokonaniu płatności za towary i usługi

Zakresem ubezpieczenia objęte są wypadki zaistniałe na terytorium RP oraz za granicą. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje nieuprawnione transakcje dokonane w ciągu 24 godzin przed zastrzeżeniem karty płatniczej przez Ubezpieczonego. Składka za miesięczny okres ubezpieczenia wynosi 0.42 zł i obejmuje odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą utraconą powyżej PLN kwoty 150 euro.