Warto pomagać

"Dla ludzi naprawdę wielkich
nie ma większej radości od tej,
gdy drugim mogą sprawić radość.
"
Wilhelm Keppler
Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy to od szeregu lat synonim dobrych praktyk i wysokich standardów w dziedzinie bankowości. To także nieodłączny element, charakterystyczny dla wielu miasteczek i małych miejscowości. Jednak nasza działalność to nie tylko usługi bankowe, ale także szeroko zakrojona pomoc wielu instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, grupom nieformalnym oraz wszystkim tym najbardziej potrzebującym. Uważamy, że wspieranie lokalnych inicjatyw jest szczególnie istotne, bowiem buduje to naszą tożsamość i spaja nas jeszcze mocniej. Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, zdolnym uczniom, wspieramy liczne imprezy oraz grupy, po to by otaczający nas świat był lepszy i bardziej przyjazny. Najpiękniejszą naszą nagrodą, która dla nas jest bezcenna jest uśmiech szczęścia i szczere słowa podziękowania. Pamiętajmy - zawsze warto pomagać.

Z poważaniem
Grażyna Palczewska
Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Dobrzycy