Karta MAESTRO

Użytkownicy kart:
O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Maestro może wystąpić posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), oraz rachunku bieżącego (rolnik).Posiadacz rachunku może również wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla osoby wskazanej, która nie jest posiadaczem rachunku.

Posługiwanie się kartą:
Karta płatnicza Maestro jest powszechnie używaną kartą płatniczą na świecie. Karta Maestro wydawana jest na 2 lata , z możliwością wznowienia na kolejny okres. Za pomocą karty można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. Transakcje bezgotówkowe zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych. Klienci, którzy posiadają kredyt odnawialny w koncie mogą z niego korzystać również w ramach międzynarodowej karty płatniczej Maestro.

Informacje ogólne (bezpieczeństwo)

Podpis na karcie
Zawsze podpisz się na karcie najlepiej całym imieniem i nazwiskiem, lub co najmniej pierwszą literą imienia i nazwiskiem.

Posługując się kartą płatniczą należy pamiętać:
  • nie noś PIN-u razem z kartą
  • nie udostępniaj nikomu PIN-u z kartą
  • miej zawsze nr telefonu pod który możesz zgłosić zastrzeżenie karty
  • bezwzględnie nie zapisuj PIN-u na karcie
  • chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi, polem magnetycznym oraz silnymi promieniami słonecznymi
Utrata karty
W przypadku utraty karty (zagubienie, kradzież) należy natychmiast powiadomić PolCard celem zastrzeżenia karty. Zastrzeżenia kart można dokonywać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu dzwoniąc pod niżej podane nr telefonów:
  • z kraju - tel. 0 prefix 22 515 31 50 lub 0 prefix 22 515 30 00
  • z zagranicy - tel. 00 48 22 515 31 50 lub 00 48 22 515 30 00
Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia strat wynikłych z nieuczciwego wykorzystania karty. Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale, który wydał kartę. Klienci którzy chcą zminimalizować straty wynikłe z utraty karty mogą ubezpieczyć się z tytułu nieuprawnionego użycia karty płatniczej.

Ubezpieczenie
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody powstałe na skutek nieuprawnionej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej polegającej na:
  • wypłacie środków pieniężnych w placówkach bankowych
  • dokonaniu płatności za towary i usługi
Zakresem ubezpieczenia objęte są wypadki zaistniałe na terytorium RP oraz za granicą. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje nieuprawnione transakcje dokonane w ciągu 24 godzin przed zastrzeżeniem karty płatniczej przez Ubezpieczonego. Składka za miesięczny okres ubezpieczenia wynosi 0.42 zł i obejmuje odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą utraconą powyżej PLN kwoty 150 euro.