Karta VISA ELECTRON

Użytkownicy kart:
O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Visa Electron może wystąpić każdy posiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego (ROR) lub rachunku bieżącego (rolnik). Posiadacz rachunku może również wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla osoby, która nie jest posiadaczem rachunku.

Posługiwanie się kartą:
Visa Electron jest powszechnie używaną kartą płatniczą na świecie. Służy do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Można nią dokonywać płatności w sklepach, biurach podróży, hotelach itp. Karta Visa Electron umożliwia też stały dostęp do gotówki. Pieniądze można wypłacać z sieci bankomatów należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej lub z bankomatów innych banków oznaczonych logo: Visa Electron lub Plus. Transakcje bezgotówkowe dokonane kartą oraz wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych. Karta Visa Electron wydawana jest na 4 lata, z możliwością wznowienia na kolejny okres.

Klienci posiadający kredyt odnawialny w rachunku mogą z niego korzystać również w ramach międzynarodowej karty płatniczej Visa Electron.


Informacje ogólne (bezpieczeństwo)

Podpis na karcie
Zawsze podpisz się na karcie najlepiej całym imieniem i nazwiskiem, lub co najmniej pierwszą literą imienia i nazwiskiem.

Posługując się kartą płatniczą należy pamiętać:
  • nie noś PIN-u razem z kartą
  • nie udostępniaj nikomu PIN-u z kartą
  • miej zawsze nr telefonu pod który możesz zgłosić zastrzeżenie karty
  • bezwzględnie nie zapisuj PIN-u na karcie
  • chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi, polem magnetycznym oraz silnymi promieniami słonecznymi

Utrata karty

Szanowny Kliencie,                                                                                                                             w przypadku utraty karty płatniczej (zagubienie, kradzież) należy niezwłocznie powiadomić:              Zespół Zastrzegania Kart  celem zastrzeżenia karty. Zastrzeżenia kart można dokonywać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu dzwoniąc pod niżej podane nr telefonów:

  • z kraju - tel. 22 515 31 50
  • z zagranicy - tel. +48 22 515 31 50

Pamiętaj!

Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty.                                                                              Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy osobiście potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę.