Karta VISA ELECTRON MŁODZIEŻOWA

Użytkownicy kart:
O wydanie karty Visa Electron - młodzieżowej mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 13 lat i nie przekroczyły 30 roku życia. Warunkiem ubiegania się o kartę jest posiadanie konta osobistego w Banku. 

Posługiwanie się kartą:
Karta Visa Electron - młodzieżowa umożliwia 24-godzinny dostęp do środków zdeponowanych na rachunku. Za pomocą karty można wypłacać pieniądze z sieci bankomatów oznaczonych logo Visa Electron i Plus, a także płacić nią rachunki w kraju i za granicą. Transakcje bezgotówkowe oraz wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Karta Visa Electron - młodzieżowa wydawana jest na okres 4 lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres.

Informacje ogólne (bezpieczeństwo)

Podpis na karcie
Zawsze podpisz się na karcie najlepiej całym imieniem i nazwiskiem, lub co najmniej pierwszą literą imienia i nazwiskiem.

Posługując się kartą płatniczą należy pamiętać:
  • nie noś PIN-u razem z kartą
  • nie udostępniaj nikomu PIN-u z kartą
  • miej zawsze nr telefonu pod który możesz zgłosić zastrzeżenie karty
  • bezwzględnie nie zapisuj PIN-u na karcie
  • chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi, polem magnetycznym oraz silnymi promieniami słonecznymi

Utrata karty

Szanowny Kliencie!
w przypadku utraty karty płatniczej (zagubienie, kradzież) należy niezwłocznie powiadomić:              Zespół Zastrzegania Kart celem zastrzeżenia karty.                                                           Zastrzeżenia kart można dokonywać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu dzwoniąc pod niżej podane nr telefonów:

  • z kraju - tel. 22 515 31 50 
  • z zagranicy - tel. +48 22 515 31 50  

Pamiętaj! 

Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty.                                                                             Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy osobiście potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę.