Karta MAESTRO

Użytkownicy kart:
O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Maestro może wystąpić posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), oraz rachunku bieżącego (rolnik). Posiadacz rachunku może również wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla osoby wskazanej, która nie jest posiadaczem rachunku.

Posługiwanie się kartą:
Karta płatnicza Maestro jest powszechnie używaną kartą płatniczą na świecie. Karta Maestro wydawana jest na 4 lata , z możliwością wznowienia na kolejny okres. Za pomocą karty można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. Transakcje bezgotówkowe zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych. Klienci, którzy posiadają kredyt odnawialny w koncie mogą z niego korzystać również w ramach międzynarodowej karty płatniczej Maestro.

Informacje ogólne (bezpieczeństwo)

Podpis na karcie
Zawsze podpisz się na karcie najlepiej całym imieniem i nazwiskiem, lub co najmniej pierwszą literą imienia i nazwiskiem.

Posługując się kartą płatniczą należy pamiętać:
  • nie noś PIN-u razem z kartą
  • nie udostępniaj nikomu PIN-u z kartą
  • miej zawsze nr telefonu pod który możesz zgłosić zastrzeżenie karty
  • bezwzględnie nie zapisuj PIN-u na karcie
  • chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi, polem magnetycznym oraz silnymi promieniami słonecznymi

Utrata karty

Szanowny Kliencie,
w przypadku utraty karty płatniczej (zagubienie, kradzież) należy niezwłocznie powiadomić:               Zespół Zastrzegania Kart celem zastrzeżenia karty. Zastrzeżenia kart można dokonywać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu dzwoniąc pod niżej podane nr telefonów:

  • z kraju - tel. 22 515 31 50
  • z zagranicy - tel. +48 22 515 31 50

Pamiętaj!

Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty.                                                                             Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy osobiście potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę.