Karta VISA BUSINESS ELECTRON

Użytkownicy kart:
O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Visa Business Electron może wystąpić posiadacz rachunku bieżącego lub pomocniczego.

Posługiwanie się kartą:
arta Visa Business Electron jest powszechnie używaną międzynarodową kartą płatniczą przeznaczoną dla firm. Karta służy do realizacji służbowych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Można nią dokonywać płatności w sklepach, hotelach, itp. Karta Visa Electron Business umożliwia też stały dostęp do gotówki. Pieniądze można wypłacać z sieci bankomatów należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej lub bankomatów oznaczonych logo: Visa Electron lub Plus. Transakcje bezgotówkowe oraz wypłaty z bankomatów SGB zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Karta Visa Business Electron wydawana jest na okres 4 lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres. Posiadacze karty mogą przy pomocy karty dokonywać transakcji do wysokości środków na rachunku z dnia poprzedniego. Do jednego rachunku może być wydanych kilka kart Visa Business Electron.

Informacje ogólne (bezpieczeństwo)

Podpis na karcie
Zawsze podpisz się na karcie najlepiej całym imieniem i nazwiskiem, lub co najmniej pierwszą literą imienia i nazwiskiem.

Posługując się kartą płatniczą należy pamiętać:
  • nie noś PIN-u razem z kartą
  • nie udostępniaj nikomu PIN-u z kartą
  • miej zawsze nr telefonu pod który możesz zgłosić zastrzeżenie karty
  • bezwzględnie nie zapisuj PIN-u na karcie
  • chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi, polem magnetycznym oraz silnymi promieniami słonecznymi
Utrata karty
Szanowny Kliencie                                                                                                                              w przypadku utraty karty (zagubienie, kradzież) należy niezwłocznie powiadomić:                              Zespół Zastrzegania Kart celem zastrzeżenia karty.                                                             Zastrzeżenia kart można dokonywać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu dzwoniąc pod niżej podane nr telefonów:
  • z kraju - tel. 22 515 31 50 
  • z zagranicy - tel. +48 22 515 31 50 

Pamiętaj! 

Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty.                                                                            Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy osobiście potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę.