Zmiany w sposobie logowania do bankowości i autoryzacji przelewów.

dodano: 2019-09-14

W związku z wejściem w życie zapisów Ustawy o usługach płatniczych z dniem 14 września 2019 roku nastąpi zmiana w sposobie logowania i autoryzacji przelewów w bankowości internetowej.

Poniżej szczegóły zmian.