Terminy wypłat świadczeń z GOPS w Dobrzycy I kwartale 2024 roku

dodano: 2024-01-05

Terminy wypłat świadczeń z GOPS w Dobrzycy I kwartale 2024 roku

Rodzaj świadczenia

Pierwszy termin płatności

Termin płatności dla osób, którzy złożyli wnioski po dacie wypłaty w pierwszym terminie

Świadczenia rodzinne w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami
- zasiłki pielęgnacyjne

- świadczenia pielęgnacyjne

- specjalne zasiłki opiekuńcze

- świadczenia rodzicielskie

- jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka „becikowe”

Zasiłki dla opiekunów

24.01.2024

21.02.2024

21.03.2024


30.01.2024

30.02.2024

28.03.2024

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

23.01.2024

20.02.2024

20.03.2024

30.01.2024

28.02.2024

28.03.2024

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki celowe

- zasiłki celowe specjalne

- zasiłki okresowe

---------------

09.02.2024

07.03.2024

26.01.2024

28.02.2024

28.03.2024

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki stałe

26.01.2024

28.02.2024

28.03.2024

----------------------