Terminowa lokata oszczędnościowa promocyjna Kangurek

dodano: 2019-06-04

Warunki promocji terminowej lokaty oszczędnościowej promocyjnej:

  • okres lokaty - 3 miesiące

  • minimalna kwota lokaty - 500,00 zł

  • oprocentowanie lokaty - 1,85% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne ustalane uchwałami Zarządu Banku)

  • lokata terminowa - nieodnawialna

  • odsetki zerwania w wysokości - 1/2 oprocentowania wkładów a'vista wg stopy obowiązującej w dniu zerwania lokaty (na dzień 01.01.2018 roku - 0,00%)

  • likwidacja rachunku lokaty następuje na skutek upływu terminu, zgodnie z informacją zawartą w potwierdzeniu, bądź w wyniku wycofania środków pieniężnych przed upływem okresu umownego

  • okres promocji (sprzedaży) - do 31.05.2020 roku