Termin wypłat świadczeń z GOPS w Dobrzycy IV kwartal 2021 roku

dodano: 2021-09-06

Terminy wypłat świadczeń z GOPS w Dobrzycy IV kwartale 2021 roku

Rodzaj świadczenia

Pierwszy termin płatności

Termin płatności dla osób, którzy złożyli wnioski po dacie wypłaty w pierwszym terminie

Świadczenia wychowawcze (500+)

13.10.2021

12.11.2021

13.12.2021

27.10.2021

26.11.2021

29.12.2021

Świadczenia rodzinne w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami
- zasiłki pielęgnacyjne

- świadczenia pielęgnacyjne

- specjalne zasiłki opiekuńcze

- świadczenia rodzicielskie

- jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka „becikowe”

Zasiłki dla opiekunów

19.10.2021

19.11.2021

20.12.2021

27.10.2021

26.11.2021

29.12.2021

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

19.10.2021

19.11.2021

20.12.2021

27.10.2021

26.11.2021

29.12.2021

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki celowe

- zasiłki celowe specjalne

- zasiłki okresowe

08.10.2021

09.11.2021

09.12.2021

27.10.2021

26.11.2021

21.12.2021

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki stałe

27.10.2021

26.11.2021

21.12.2021

----------------------