Termin wypłat świadczeń z GOPS w Dobrzycy III kwartal 2021 roku

dodano: 2021-07-06

Terminy wypłat świadczeń z GOPS w Dobrzycy III kwartale 2021 roku

Rodzaj świadczenia

Pierwszy termin płatności

Termin płatności dla osób, którzy złożyli wnioski po dacie wypłaty w pierwszym terminie

Świadczenia wychowawcze (500+)

13.07.2021

13.08.2021

13.09.2021

27.07.2021

27.08.2021

27.09.2021

Świadczenia rodzinne w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami
- zasiłki pielęgnacyjne

- świadczenia pielęgnacyjne

- specjalne zasiłki opiekuńcze

- świadczenia rodzicielskie

- jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka „becikowe”

Zasiłki dla opiekunów

19.07.2021

18.08.2021

24.09.2021

27.07.2021

27.08.2021

27.09.2021

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

19.07.2021

18.08.2021

24.09.2021

27.07.2021

27.08.2021

27.09.2021

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki celowe

- zasiłki celowe specjalne

- zasiłki okresowe

09.07.2021

09.08.2021

09.09.2021

27.07.2021

27.08.2021

27.09.2021

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki stałe

27.07.2021

27.08.2021

27.09.2021

----------------------