Termin wypłat świadczeń z GOPS w Dobrzycy II kwartal 2022 roku

dodano: 2022-03-23

Terminy wypłat świadczeń z GOPS w Dobrzycy II kwartale 2022 roku

Rodzaj świadczenia

Pierwszy termin płatności

Termin płatności dla osób, którzy złożyli wnioski po dacie wypłaty w pierwszym terminie

Świadczenia wychowawcze (500+)

13.04.2022

13.05.2022

27.04.2022

27.05.2022

Świadczenia rodzinne w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami
- zasiłki pielęgnacyjne

- świadczenia pielęgnacyjne

- specjalne zasiłki opiekuńcze

- świadczenia rodzicielskie

- jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka „becikowe”

Zasiłki dla opiekunów

20.04.2022

19.05.2022

20.06.2022

27.04.2022

27.05.2022

27.06.2022

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

20.04.2022

19.05.2022

20.06.2022

27.04.2022

27.05.2022

27.06.2022

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki celowe

- zasiłki celowe specjalne

- zasiłki okresowe

08.04.2022

09.05.2022

09.06.2022

27.04.2022

27.05.2022

27.06.2022

Świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym:

- zasiłki stałe

27.04.2022

27.05.2022

27.06.2022

----------------------