Słoneczna lokata

dodano: 2020-04-20

Warunki przyjmowania lokat :

a) termin lokaty - 6 miesięcy

b) minimalna kwota lokaty - 500,00 zł.

c) oprocentowanie lokaty - 0,80% w stosunku rocznym

(zmienne, ustalane uchwałami Zarządu)

d) okres promocji (sprzedaży) - 21.04.2020 – 30.09.2020r.

e)lokata terminowa - nieodnawialna

f)likwidacja rachunku lokaty następuje na skutek upływu terminu, zgodnie z informacją zawartą

w potwierdzeniu, bądź w wyniku wycofania środków pieniężnych przed upływem okresu

umownego

g)odsetki zerwania w wysokości - ½ oprocentowania wkładów a’vista wg stopy obowiązującej

w dniu zerwania lokaty