Obchody 100 lat powstania Oddziału w Rozdrażewie (28.09.2007)

Uczestników uroczystości powitał Pan Michał Sztuder (Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dobrzycy). Historię powstania Banku Spółdzielczego w Rozdrażewie przedstawiła Pani Halina Przybył (pracownik Banku). Srebrne i złote odznaki wręczał Wiceprezes Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu Pan Zygmunt Miętki:

 • Złote odznaki Spółdzielczej Grupy Bankowej otrzymali: Krystyna Przepierzyńska, Małgorzata Frąszczak, Jadwiga Piskorska, Mirosława Teodorczyk, Renata Krawiecka, Krystyna Jakubek, Ewa Kosiedowska, Maria Król, Teresa Gniazdowska, Henryk Szkudłapski, Czesław Czajka
 • Srebrne odznaki Spółdzielczej Grupy Bankowej otrzymali: Tadeusz Głuch, Michał Sztuder, Henryk Włodarczyk, Kazimierz Kusza, Jerzy Lis

Podziękowanie w imieniu odznaczonych złożyła Pani Krystyna Przepierzyńska. Życzenia i gratulacje na ręce Pani Prezes Grażyny Palczewskiej i Dyrektora Oddziału w Rozdrażewie Wiceprezesa Zarządu Pani Małgorzaty Frąszczak składali zaproszeni goście.

Uroczystość uświetnił program artystyczny, a w nim:

 • występy zespołu WENUS prowadzonego przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie przez p. Martę Minta
 • skecz przygotowany przez dwójkę gimnazjalistów z Rozdrażewa
 • występ par tanecznych pod kierunkiem Pani Elżbiety Wicenciak z Krotoszyna

Toast wzniósł Pan Tadeusz Fabisiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dobrzycy. Część oficjalna prowadzona była przez Panią Renatę Zych Kordus - przewodniczącą Rady Gminy w Rozdrażewie.

Uczestnikami uroczystości byli zaproszeni goście:

 • Wiceprezes Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu Zygmunt Miętki
 • Wójt Gminy Rozdrażew - p. Mariusz Dymarski
 • Wójt Gminy Rozdrażew poprzedniej kadencji - p. Bożena Marcisz
 • Przewodnicząca Rady Gminy w Rozdrażewie - p. Renata Zych Kordus
 • Skarbnik Urzędu Gminy - p. Maria Michalak
 • Sekretarz Gminy Rozdrażew - p. Barbara Biesiada
 • Prezes Rejonowego Związku Rewizyjnego - p. Paweł Pyzik
 • Dyrektor Oddziału Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Ostrowie Wlkp. - p. Michał Prymka
 • Prezes Banku Spółdzielczego w Krotoszynie - p. Jan Pluta
 • Dyrektor Banku Spółdzielczego w Pleszewie Oddział w Gołuchowie - p. Danuta Stefaniak
 • Przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Rozdrażew oraz sołtysi

Zarys historyczny Oddziału w Rozdrażewie

Powstanie Banku Spółdzielczego w Rozdrażewie datuje się na dzień 21 września 1907r. Zarząd składał się z 3 osób: dyrektora, podskarbiego i sekretarza. Pierwszy zarząd tworzyli Józef Jankowski, Ignacy Kaczmarek i Edward Begale. W takim składzie działali do 1920r. W latach 1923 - 31 w składzie zarządu znaleźli się Bronisław Nawrocki i Franciszek Frąckowiak. Dziewięcioosobowa Rada Nadzorcza sprawowała nadzór społeczny.

Sprawozdania Związku ujawniają, że działalność banku w Rozdrażewie ustawała dwukrotnie. Po raz pierwszy w roku 1919 - najprawdopodobniej z powodu wydarzeń wojennych, w drugim wypadku po roku 1931, gdy zapaść wynikała z sytuacji ekonomicznej po kryzysie 1929r. Po zakończeniu II wojny światowej na terenie gminy Rozdrażew, poprzez punkt kasowy w Rozdrażewie, prowadził działalność Bank Spółdzielczy w Koźminie. W lipcu 1963r. punkt kasowy podjął samodzielną działalność pod nazwą Bank Spółdzielczy w Rozdrażewie. Jednostką nadrzędną był CZSOP O/W w Poznaniu. Na starcie bank skupiał 447 członków, a średni udział wynosił 172 zł.

W latach 1964 - 1981 przybyło bankowi 280 członków. Średni udział wzrósł do 888 zł. Szybko rósł fundusz udziałowy - pod koniec 1981r. był pięciokrotnie wyższy. Wkłady oszczędnościowe ludności wynosiły ponad 76 mln zł i wzrosły trzydziestokrotnie w porównaniu do stanu wyjściowego z roku 1963. Własne fundusze i kredyt refinansowy skutkowały w działalności kredytowej, która w roku 1981 osiągnęła kwotę 106.318 tys. zł.

Od 1975r. Bank Spółdzielczy w Rozdrażewie działał na terenie województwa kaliskiego i podlegał O/W BGŻ w Kaliszu jako jednostce nadrzędnej. Zmiany te wiązały się z ówczesną reformą administracyjną kraju, a także z utworzeniem w 1975 roku Banku Gospodarki Żywnościowej. Nowa ustawa Prawo bankowe z tegoż roku spowodowała zmiany w statucie banku spółdzielczego. Najbardziej znamiennym działaniem Banku Spółdzielczego w Rozdrażewie było uczestnictwo w utworzeniu Wielkopolskiego Banku Gospodarczego, który później przyjął nazwę Gospodarczy Bank Wielkopolski SA i wykupienie akcji Było to efektem poszukiwania nowych rozwiązań strukturalnych, odpowiadającym potrzebom nowego ustroju gospodarczego.

Od roku 1990 BS w Rozdrażewie jest zatem akcjonariuszem Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu, a od kwietnia 1991 roku jest z nim zrzeszony. Funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Rozdrażewie w nowym ustroju gospodarczym nie zachwiało dobrej kondycji finansowej Banku, jednak jego działalność determinowały niskie fundusze własne. Koncentracja kredytów i wierzytelności powodowała, że suma ta nie mogła przekroczyć 25% funduszy własnych banku. W tej sytuacji Bank nie był w stanie sprostać wymaganiom kredytowym nowo tworzących się podmiotów gospodarczych, istniejących spółdzielni czy placówek handlowych. Zwiększenie funduszu udziałowego poprzez podniesienie jednostki udziałowej nie było możliwe ze względu na niską zasobność finansową udziałowców, którymi byli głownie rolnicy i pracownicy spółdzielni rolniczych.

Władze Banku Spółdzielczego w Rozdrażewie, za najbardziej racjonalne rozwiązanie uznały przyłączenie się do silniejszego kapitałowo banku spółdzielczego. I tak z dniem 31 października 1996 roku Bank Spółdzielczy w Rozdrażewie stał się oddziałem Banku Spółdzielczego w Dobrzycy. Połączenie to dało wymierne efekty w postaci zwiększenia funduszy własnych, które dzisiaj wynoszą 10.641 tys. zł., wzrostu sumy bilansowej do kwoty 65.496 tys. zł.

Przed połączeniem się Banków, funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Rozdrażewie jako samodzielnej jednostki pełnił Pan Henryk Szkudłapski, Krystyna Przepierzyńska - zastępca Prezesa oraz Teodor Liberski i Jadwiga Piskorska jako członkowie Zarządu.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Rozdrażewie w okresie od 1 stycznia 1996 - do 17 czerwca 1996 pracowała w składzie:
Czesław Czajka - Przewodniczący Rady
Kazimierz Kusza - Zastępca Przewodniczącego Rady
Stanisław Widera - Sekretarz
Tadeusz Durak - Przewodniczący Komisji Oszczędności i Kredytów
Tadeusz Głuch - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
oraz Członkowie Rady: Andrzej Ptak, Zbigniew Pluciński, Jan Noculak, Władysław Kozłowski, Czesław Błażejczyk , Jan Bartkowiak, Jan Motyl i Stanisław Krawczyk.

Po połączeniu Banków, Pani Krystyna Przepierzyńska sprawowała obowiązki Dyrektora Oddziału w Rozdrażewie do dnia 10 stycznia 2007r, pełniąc jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy do dnia 30 września 2006 roku. 10 stycznia 2007 r., obowiązki Dyrektora Oddziału w Rozdrażewie przejęła pani Małgorzata Frąszczak pełniąc jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Na przestrzeni lat 1996 - 2006 przeprowadzono modernizację Sali operacyjnej oraz pomieszczeń socjalnych na terenie Banku w Rozdrażewie, założono kostkę brukową wokół budynku, dokonano remontu kotłowni, wymieniono okna. Najbliższa przyszłość to uruchomienie w miesiącu październiku bieżącego roku w Oddziale Rozdrażew bankomatu.