Pomoc społeczna

Pomoc społeczna zajmuje szczególne miejsce na naszej liście. Chore i ubogie dzieci, osoby niepełnosprawne to jednostki, które bez pomocy płynącej z zewnątrz nie dałyby sobie rady, nie mogłyby normalnie funkcjonować, spełniać swoich marzeń, a czasem nawet żyć. W większości przypadków to od ludzi dobrej woli zależy cała ich egzystencja, bowiem jak napisał poeta: "Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń...", a tym najsłabszym jesteśmy to winni. Dlatego także i my staramy się w miarę naszych możliwości wspierać to bezinteresowne dobro. Co roku obejmujemy naszym mecenatem Integrację wyjątkowe święto osób niepełnosprawnych od 10 lat organizowane w Odolanowie, pomagamy dzieciom spełniać marzenia dzięki fundacji "Zdążyć z pomocą", wspieramy inicjatywy przygotowywania paczek dla najuboższych, aby także ich święta były ciepłe, rodzinne i kolorowe. Papież Jan Paweł II powiedział kiedyś: "Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to, co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi". Dzielmy się zatem, by wywoływać uśmiech i łzy wzruszenia obdarowanych.

Imprezy oraz inicjatywy, które wspieramy:

 • Integracja 2017 - "Podróż dookoła świata" - wsparcie finansowe - 6 września 2017 roku
 • Integracja XVI Odolanów - "Niech żyje bal" - wsparcie finansowe - 7 września 2016 roku
 • Wsparcie finansowe dla córki Beaty i Łukasza - "Trzy rzeczy zostały w raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka" - "Nic nie jest w stanie wyrazić wdzięczności rodziców za pomoc w ratowaniu  zdrowia jedynego dziecka. Na zawsze pozostaniecie w naszych sercach - czerwiec 2016
 • Zespół Placówek Specjalnych - Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość" - wsparcie finansowe - czerwiec 2016
 • Stowarzyszenie Piękne Anioły - wsparcie finansowe dla podopiecznych - luty 2016
 • Agata Stencel - wsparcie finansowe na rehabilitację
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach -  wsparcie finansowe w zorganizowanie półkolonii 2015 - sierpień 2015
 • Stowarzyszenie św. Tekli w Dobrzycy - wsparcie finansowe na rzecz dzieci z okazji Festynu "Pożegnanie lata"
 • Integracja XV - Odolanów - 19 czerwca 2015
 • Młodzieżowe Koło Caritas - przy Gimnazjum w Odolanowie (Stowarzyszenie Razem Raźniej) - lipiec 2014
 • Przyjaciel Przedszkola - Publiczne Przedszkole w Nowej Wsi - pomoc w organizacji Dni Życzliwości - 2 luty 2014
 • GOPS Rozdrażew - świąteczne spotkanie z Gwiazdorem - 27 grudnia 2013
 • Integracja 2013 – W krainie cyrku – Odolanów - 21 czerwca 2013
 • Wsparcie Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie – styczeń 2013
 • Opłatek dla osób samotnych – Gminno Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” - Odolanów – 24 grudnia 2012
 • Świąteczne spotkanie z gwiazdorem – Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Rozdrażewie – 19 grudnia 2012
 • Współfinansowanie koncentratora tlenu dla Młodzieżowego Koła Caritas działającego przy gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie – 29 czerwca 2012
 • Dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego 17 – stu dzieci - Akcja Katolicka Odolanów – 11 września 2012
 • Spotkanie z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem - Kamyszem - Centrum Integracji Społecznej - Odolanów - 23 czerwca 2012
 • XII Integracja - Odolanów - 15 czerwca 2012
 • Impreza charytatywna "Dla Julki" dziewczynki chorej na mukowiscydozę - Dobrzyca - 23 maja 2012
 • Konfrontacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - Dobrzyca - 17-19 maja 2012
 • Wigilijne paczki dla osób samotnych - Gminno Miejskie Centrum Pomocy - Wiara - Nadzieja - Miłość w Odolanowie - 23 grudnia 2011
 • Wsparcie finansowe Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Rozdrażew
 • Festyn Integracyjny - Dobrzyca - 7 marca 2011
 • Paczki i wsparcie finansowe - 160 dzieci obdarowanych - Akcja Katolicka Parafii św. Marcina, ST w Odolanowie - 20 grudnia 2009
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca - loteria fantowa - dochód na wakacje dla dzieci z Dobrzycy - 2 maja 2009
 • Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę - 31 stycznia 2009
 • Stowarzyszenie Trzeźwości Odolanów, Akcja Katolicka parafii p.w. św. Marcina i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - paczki świąteczne dla 168 dzieci - 20 grudnia 2008
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie - Świąteczne spotkanie dzieci z gwiazdorem (w ciągu 10 lat obdarowano 780 dzieci)
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Rozdrażew
 • GMCP WNM Odolanów - paczki żywnościowe dla osób samotnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz opłatek dla osób samotnych
 • GMCP WNM Odolanów - Integracja - doroczna impreza dla osób niepełnosprawnych z woj. Wielkopolskiego
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum - Odolanów
 • Zespół Szkół Publicznych w Lutyni - dary
 • Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i rodzin "Nie jesteś sam" - Sośnie
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - Pleszew
 • Stowarzyszenie św. Marcina - Odolanów
 • Akcja Katolicka Parafii św. Barbary w Odolanowie
 • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej - Odolanów
 • Parafia św. Tekli - Dobrzyca
 • Parafia rzymskokatolicka - Chojnik
 • Fundacja Pomocy Dzieciom
 • Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji
 • Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
 • 20 - lecie GBW S.A. w Poznaniu - "Pomoc powodzianom Sandomierza"
 • Zespół Szkół Publicznych w Lutyni - dary
 • Fundacja VIVE Serce Dzieciom