Edukacja

Albert Einstein powiedział kiedyś, że "Nauka w szkołach powinna  być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek". Trudno się z tym nie zgodzić. Edukacja bowiem jest tym co kształtuje elity społeczeństwa, co odróżnia nas od barbarzyńskiego świata, pozbawionego jej światła. Każde dojrzałe społeczeństwo w sposób przemyślany i ostrożny stara się kształcić kolejne pokolenia światłych obywateli. My także uważamy, że wspieranie tego sektora daje wymierne efekty. Dlatego też staramy się fundować stypendia dla najzdolniejszych uczniów m.in. z gimnazjum w Wierzbnie oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem św. Marcina w Odolanowie. To pozwala młodym na samorealizację oraz daje im niezbędną motywację do ciągłego zdobywania wiedzy. Wspieramy Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Biblioteki, Gimnazja. Jako Bank doskonale rozumiemy znaczenie słowa kapitał, także tego w sensie ludzkim. Inwestowanie w młode pokolenie to inwestowanie w naszą przyszłość.

Wybrane placówki edukacyjne oraz cele, które wspieramy:

 • Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Odolanowie - wsparcie finansowe
 • Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy - wsparcie finansowe - luty 2018
 • Zespół Szkół Publicznych w Czerminie - wsparcie finansowe - "Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń" - listopad 2017
 • Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach - wsparcie finansowe i bezinteresowna pomoc w organizacji Festynu Rodzinnego - "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi" (Jan Paweł II) - wrzesień 2017
 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy - wsparcie finansowe w organizacji Jubileuszowego XX Balu Pokoleń - luty 2017
 • Rada Rodziców przy Gimnazjum w Dobrzycy - wsparcie finansowe - luty 2017
 • Publiczne Przedszkole w Nowej Wsi - wsparcie finansowe "DNI ŻYCZLIWOŚCI" - styczeń 2017
 • Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Dzieci ze Szkoły Filialnej w Dzielicach - wsparcie finansowe Zabawy Karnawałowej - styczeń 2017
 • Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie - wsparcie projektu "Hymn, flaga, godło - symbole narodowe Polski i Rosji. Geneza, tradycja, znaczenie" - "Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka, jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń"
 • Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Czerminie - wsparcie finansowe - listopad 2016 r.  "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
 • Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Czerminie - wsparcie finansowe - luty 2016 r.                     "Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń"
 • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Nabyszycach - wsparcie finansowe - luty 2016 r.
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy - wsparcie w organizacji XIX Balu Pokoleń - luty 2016
 • Rada Rodziców, Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy - wsparcie styczeń 2016 r. "Człowiek jest wielki, nie przez to , co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" (Jan Paweł II)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp. - wsparcie finansowe jubileuszu - 150-lecia Szkół w Koźmińskim Zamku
 • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju - wsparcie finansowe zakupu tablicy interaktywnej
 • Gimnazjum w Dobrzycy - wsparcie - 2015
 • Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy - wsparcie - 2015
 • Szkoła Podstawowa w Cieszynie - dofinansowanie wyjazdu Euroweek - 26 maja 2015
 • Zespół Szkół w Czerminie - wsparcie - 2015 "Kto ma serce pełne miłości - zawsze ma coś do dania"
 • Zespół Szkół Publicznych w Koźmińcu - Certyfikat Dobrego Serca
 • wsparcie dla Przedszkola w Koźmińcu - 12 listopada 2014
 • wsparcie szkoły filialnej w Dzielicach - 29 maja 2014
 • wycieczka - Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy - marzec 2014
 • wsparcie dla Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy - 24 stycznia 2014
 • wyjazd letni - Szkoła w Lutyni - 19 stycznia 2014
 • Przedszkole Samorządowe w Sośniach - wsparcie placówki 2014
 • Zespół Szkół w Czerminie - wsparcie - 2014
 • SP im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy - wsparcie - 29 października 2013
 • V Przegląd Piosenki dla Przedszkolaków "Śpiewające Krasnale" – Dobrzyca – 9 września 2013
 • Wsparcie dla izby pamięci - Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie Filia w Dzielicach – 30 lipca 2012
 • ZS Koryta – Festyn Rodzinny – 16 czerwca 2013
 • Sztandar i nadanie imienia - SP im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju – 14 czerwca 2013 
 • Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie – Festyn Przedszkolny – 9 czerwca 2013
 • Dzień Dziecka – Dobrzyca – 8 czerwca 2013
 • Zabawa Karnawałowa – Publiczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy – 7 marca 2013
 • Dni Życzliwości - Publiczne Przedszkole w Nowej Wsi – 9 lutego 2013
 • Bal Karnawałowy – Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy – 7 lutego 2013 
 • Wsparcie placówki  – ZS Rozdrażew Szkoła Filialna Dzielice 
 • Dzień Dziecka 2013 – SP Lutynia
 • 55. lecie szkoły rolniczej w Marszewie – 29 września 2012
 • Wsparcie dla Szkoły Filialnej w Grębowie – 26 czerwca 2012
 • Wsparcie dla Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie- 17 czerwca 2012
 • X Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej - Odolanów - 1 czerwca 2012
 • Festyn - Przedszkole Samorządowe w Sośniach - czerwiec 2012
 • Bal - Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy - 12 lutego 2012
 • Bal Karnawałowy - Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy - 13 stycznia 2011
 • Wsparcie Zespołu Szkół Publicznych w Lutyni
 • Remont placówki - Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy - 5 lipca 2011
 • Festyn Rodzinny - Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach - 6 czerwca 2011
 • Wsparcie Szkoły Filialnej w Dzielicach - 10 czerwca 2011
 • Festyn Przedszkolny - Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie -23 czerwca 2011
 • Festyn Przedszkolaka - Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy -16 czerwca 2011
 • Konkurs piosenki dzieci i młodzieży "Vocalida" - Dobrzyca - 16 czerwca 2011
 • Konkurs tańca "Tańczyć każdy może" - Dobrzyca - 11 czerwca 2011
 • Festyn - Przedszkole Samorządowe w Sośniach - 7 czerwca 2011
 • Konkurs piosenki "Śpiewające Krasnale" - Dobrzyca - 3 czerwca 2011
 • Dofinansowanie budowy placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" oraz sponsorowanie XVIII festynu - Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie - 29 maja 2011
 • IV Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży - Dobrzyca - 17 marca 2011
 • Wsparcie stowarzyszenia "Razem Raźniej" oraz zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy - wycieczka klas VI do Żerkowa - 7/10 czerwca 2010 oraz III Szkolna Biesiada - 16 października 2010 - klasa VI a - wycieczka do Zakopanego, Bal pokoleń,
 • Oddział Przedszkolny i Szkoła Filialna w Dzielicach gm. Rozdrażew - kostka brukowa na szkolne podwórko - 10 czerwca 2010
 • Szkoła Podstawowa w Garkach - półkolonie letnie - 29 czerwca/10 lipca 2008
 • Przedszkole w Rozdrażewie - Festyn Przedszkolny - 11 czerwca 2009
 • Wsparcie finansowe działalności edukacyjnej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie oraz w Dobrzycy
 • Gimnazjum w Wierzbnie - doroczne stypendia na I i II półrocze
 • Szkoły Podstawowe - Tarchały Wielkie, Sośnie, Bogdaj, Koźminiec, Granowiec, Sośnice
 • Zespół Szkół Publicznych - Galew, Lutynia, Nowa Wieś, Rozdrażew
 • Publiczne Przedszkole - Rozdrażew, Nowa Wieś, Dobrzyca
 • Wielkopolski Katolicki Uniwersytet - Dobrzyca
 • Gminne Biblioteki Publiczne - Sośnie i Rozdrażew